Over Ons

Onze missie en visie

Siloan staat voor een inclusieve samenleving en hulpverlening. Wij bieden hulp aan jong en oud met kennis en begrip voor de culturele achtergrond van de hulpvrager. Echter werken wij wel binnen de  Nederlandse context van de samenleving. Wij staan voor een inclusieve samenleving en werkwijze. Wij geloven dat een ieder zoveel mogelijk deel mag nemen aan de samenleving. Om dit te bereiken stellen wij de hulpvraag van de jongere of oudere centraal. Als organisatie richten wij ons op multiculturele ambulante begeleiding en coaching.

Siloan verwijst naar een bron binnen de oude stad van Jeruzalem die zijn weg als een stroompje vindt ondanks de obstakels die het tegenkomt. Dat stroompje staat symbool voor onze doelgroep en werkwijze. Ondanks obstakels in het leven of binnen de hulpverlening vinden de cliënten en wij onze weg om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Siloan heeft veel ervaring binnen de jeugdzorg, LVB en GGZ en heeft een duidelijke expertise in het werken met cliënten met een niet westerse achtergrond. Veel van de medewerkers van Siloan hebben zelf een niet westerse achtergrond en hebben hun volwaardige plek in de samenleving gevonden. Ons team is gekwalificeerd en SKJ-geregistreerd. We sluiten aan bij de cultuur en taal van het gezin.

In de dagelijkse praktijk blijkt onbekendheid met elkaars cultuur te zorgen voor een kloof. De hulpvrager of ontvanger snapt de hulpverlener niet wat zich uit in wantrouwen. Hierdoor sluiten zij zich af of vinden het moeilijk zich open te stellen. De hulpverlener voelt dat er meer speelt en zal met wantrouwen reageren op de hulpvrager. Zij zijn immers niet open. Deze actie zal weer een tegen reactie uitlokken. Zie hier de spiraal van wantrouwen.
Siloan heeft veel kennis van verschillende culturen en weet deze cirkel te herkennen, te stoppen en te doorbreken. Siloan beperkt zich niet tot een bepaalde methodiek maar is volledig vraag gestuurd. Zij zoekt naar wat de hulpvrager nodig heeft en wat hem of haar motiveert. Daar maakt Siloan een plan op een bepaalt dan de benodigde aanpak. Dit kan zo intensief als nodig zijn ook in de avonden en weekenden.
Siloan staat voor een inclusieve samenleving en hulpverlening dus is ook beschikbaar voor het begeleiden van jongeren met een Nederlandse achtergrond.