Onze klachtenprocedure

Bent u ontevreden over hoe u door ons bent behandeld en wilt u daarover een klacht indienen? Middels dit klachtenformulier kunt u ons dat laten weten of u kunt een klacht indienen via solo partners via onderstaande link www.solopartners.nl/klachtenregeling

    Gegevens hulpvrager


    Geef aan wanneer (datum en/of tijdstip) het handelen of het nalaten zich heeft voorgedaan

    Wij streven ernaar de klachtbehandeling binnen 3 weken na ontvangst van uw klachtenformulier af te ronden.