Diensten van Siloan

Vanuit Siloan bieden wij multiculturele ambulante begeleiding en coaching aan. Dit pakken wij aan vanuit het IAG-model (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling), vanuit oplossingsgericht denken en werken. Samen kijken wij naar het gezinssysteem, zodat wij de patronen in het systeem kunnen doorbreken en hun eigen proces kunnen laten starten.

Onze werkwijze verloopt in 3 fases (startfase, veranderingsfase, afsluitingsfase) middels de IAG-aanpak. In de startfase staan kennismaking, contact maken en observatie centraal. In een intakegesprek wordt er samen met de hulpvrager, het netwerk en de verwijzers een plan van aanpak opgesteld gericht op de hulpvraag. We maken samen afspraken om naar een doel toe te werken. Op basis van het plan zoekt Siloan een begeleider en aanpak die het beste aansluit bij de hulpvrager en het netwerk. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om met elkaar de gestelde doelen te behalen.

Tijdens de veranderingsfase wordt de behandeling gestart aan de hand van een behandelplan vanuit de hulpvraag van het gezin zelf. Hierin wordt ‘Signs of Safety’ gebruikt als leidraad. Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van de hulpvrager en/of het netwerk. Bij de afsluitingsfase gaan we afbouwen in uren en hechten we de behandeling af. Daarnaast kunnen wij een JIM inzetten binnen het gezin. JIM staat voor ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ (vertrouwenspersoon) en combineert de expertise uit het sociale netwerk van het gezin (informele expertise) met professionele expertise/hulpverlening (formele expertise). De JIM aanpak beoogt bij de gezinsleden de positieve gezondheid (het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven) en de gezinsveerkracht (de mogelijkheid van een gezinssysteem om te herstellen van tegenslag en hier sterker en met meer hulpbronnen uit te komen) te vergroten

Naast het begeleiden en coachen van hulpvragers is Siloan ook beschikbaar voor andere hulpverleners. Dat kan zijn voor een les over het begeleiden van mensen met een niet westerse achtergrond, maar ook voor het sparren en/of coachen van medewerkers die aanlopen of vastlopen in het begeleiden van mensen.