Gezinnen

Gezinnen kunnen direct contact met ons opnemen wanneer zij behoefte hebben aan steun en begeleiding binnen het gezin.

Gemeenten

We werken met gemeentes samen om in kaart te brengen welke gezinnen in aanmerking komen voor hulp en begeleiding vanuit Siloan.

Zorgkantoren

Wij gaan samenwerkingen met zorgkantoren aan om de best passende hulp te bieden voor gezinnen met een hulpvraag.

Home

Siloan

Vanuit Siloan bieden wij cultuur sensitieve gezinsbehandeling aan voor gezinnen met diverse samenstellingen en problematiek. Wij werken vanuit verbinding met de ander en zijn omgeving. Onze behandelaars en gezinswerkers zijn dan ook ieder specialisten binnen een bepaald cultuur. Hierdoor zijn onze behandelingen afgestemd op de specifieke behoeften van het gezin. Dit kan gaan om begeleiding en coaching op het gebied van opvoeding en communicatie, het verkrijgen van inzichten in de gezinsdynamiek of het ontvangen van ondersteuning bij meer praktische zaken binnen het gezin en de maatschappij. 

IAG behandeling

IAG staat voor intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Wanneer het niet goed gaat met één lid binnen het gezin dan heeft dat ook invloed op de rest van het gezin. Middels huisbezoeken gaan we samen in gesprek om te kijken hoe het gaat en waar hulp en ondersteuning nodig is. Het uiteindelijke doel binnen de IAG is om samen te werken aan de problemen, zodat het gezin uiteindelijk zelf verder kan en de hulp van buitenaf niet meer nodig heeft. De IAG bestaat uit drie fases: de startfase (informatiefase), de veranderingsfase en de afsluitingsfase. Meer hierover leest u op de pagina “Diensten”.

Gezinscoaching

Als gezinscoach komen wij bij jullie thuis en gaan wij in gesprek over allerlei (opvoed)vragen die jullie hebben. Deze gesprekken voeren wij met het hele gezin, omdat ieder gezinslid een belangrijke rol speelt binnen het gezinsdynamiek. We besteden dan aandacht aan onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan en kijken daarbij ook naar de sociale, relationele en culturele context van een probleem of klacht. We kijken naar welke omgevingsfactoren, zoals school, werk of cultuur, invloed hebben op het probleem en op alle gezinsleden.

Begeleiding op maat

Bij Siloan vinden wij het belangrijk dat jullie het leven kunnen leiden dat jullie graag willen en dat past binnen bij jullie normen en waarden. Onze begeleiding is dan ook gericht op het vinden van aansluiting met jullie specifieke behoeften, waarbij je vertrouwen voelt en ook zelf eigen keuzen kunt maken. Hierbij respecteren wij je grenzen en houden wij hier ook rekening mee binnen de behandeling. Wij nemen de tijd om jullie beter te kennen en om iedere verandering binnen jullie tempo toe te passen.

Cultuur

Jullie culturele achtergrond doet er toe en wij vinden het belangrijk om ons daarbij aan te sluiten.

Gezin

We zoeken naar de juiste aansluiting met jullie gezin en jullie behoeften.

Systeem

Het gezin functioneert als systeem waarbij ieder lid van het gezin belangrijk is en met elkaar in verbinding staat.

Afstemming

‘Verwachtingen worden duidelijk van te voren op elkaar afgestemd en tijdens het hulpverleningstraject geëvalueerd en bijgesteld’.