Onze klachtenprocedure

Bent u ontevreden over hoe u door ons bent behandeld en wilt u daarover een klacht indienen? Via de klachtenprocedure van Siloan kunt u uw klacht indienen:

Klachtenprocedure Siloan