Gezinscoaching

Gezinscoaching

Als gezinscoach komen wij bij jullie thuis en gaan wij in gesprek over allerlei (opvoed)vragen die jullie hebben. Deze gesprekken voeren wij met het hele gezin, omdat ieder gezinslid een belangrijke rol speelt binnen het gezinsdynamiek. We besteden dan aandacht aan onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan en kijken daarbij ook naar de sociale, relationele en culturele context van een probleem of klacht. We kijken naar welke omgevingsfactoren, zoals school, werk of cultuur, invloed hebben op het probleem en op alle gezinsleden.